Marco Polo is een secundaire OKAN-school (Onthaalklas voor Anderstalige Nieuwkomers) in de Offerandestraat. Hier volgen 12- tot 18-jarigen onthaalonderwijs voor 1 à 2 schooljaren.  

Afkomst, thuistaal of opleidingsniveau maken geen verschil. Alle jongeren die hier schoollopen, krijgen kansen om hun potentieel maximaal te ontwikkelen. 

Talentgericht onderwijs 

Van kinderen zonder schoolse achtergrond tot hoogopgeleide jeugd, iedereen is welkom. Op onze school leren ze het Nederlands begrijpen, spreken, lezen en schrijven. Ondertussen stomen we onze leerlingen klaar voor een vervolgtraject in het onderwijs of op de arbeidsmarkt. We stippelen een maattraject uit op basis van hun persoonlijke noden en talenten. Atlas, Solentra, Profo, VDAB, Buurtsport, Kras en andere partners helpen ons hierbij. 

Eens doorgestroomd, volgen we elke leerling op. Zo zijn we zeker dat de intense begeleiding op onze school een gepast vervolg krijgt. 

Veilige leeromgeving 

Elke klas telt zo’n 8 tot 16 leerlingen. Die kleine klasgroepen laten ons toe om verbinding te maken, vertrouwen te kweken en een veilige leeromgeving te creëren. Belangrijk, want in onze school onthalen we jongeren die bijna allemaal verlies of rouw hebben ervaren bij het achterlaten van hun land, hun leefwereld en hun familie en vrienden.  

We hechten veel belang aan respect voor verschil, leren onze leerlingen om complexiteit te omarmen en rekenen op leerkrachten die zijn opgeleid in traumasensitief begeleiden van jongeren. 

Een plek in de wereld 

Als eerste aanspreekpunt in een vreemde wereld helpen we onze leerlingen om hun plek te vinden. We stimuleren sociale vaardigheden, motiveren de juiste werkattitudes en organiseren ook activiteiten buiten de schooluren. Theater, buurtwandelingen, sportverenigingen, de muziekacademie … Samen ontdekken we een vrijetijdsaanbod dat het OKAN-traject verbindt met het dagelijkse leven en nieuwe vriendschappen. 

Leerling kookt samen met leerkracht
Leerling legt iets uit aan een andere leerling